Page 9 - ΕΠΑΜ - Η απελευθέρωση της χώρας σε 15 βήματα
P. 9

Η απελευθέρωση της χώρας από χρέος και ευρώ σε 15 βήματα

     Όλες    θα αρ-             Βεβαίως σε επίπεδο μικροσυναλλαγών
     χίσουν να πραγματοποιούνται με συναλ-   θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται φυσι-
         με                κό χαρτονόμισμα, ή τα κέρματα, στο
       χρήσης χρεωστι-           βαθμό που κάποιος το κατέχει εκτός
     κών, ή πιστωτικών ηλεκτρονικών      τραπεζικού λογαριασμού και το οποίο
        συνδεδεμένων με συνεχίζει να κυκλοφορεί στην αγορά με
     τους καταθετικούς λογαριασμούς των σταδιακή όμως συγκέντρωσή του και
     κατόχων, ή πιστωτικού τύπου ηλεκτρο- απόσυρσή του από την κυκλοφορία, μέχρι
        που ήδη οι να εκδοθούν τα νέα χαρτονομίσματα.
     περισσότεροι διαθέτουν.
                          9. Το ισοζύγιο
                            εξωτερικών συναλλαγών,
                            τα συναλλαγματικά
                            αποθέματα και
                            η επάρκεια αγαθών


     Η γενικευμένη αυτή χρήση «πλαστικού»  Θα επιβληθούν άμεσα μέτρα προστα-
     χρήματος θα γίνεται άτοκα και χωρίς το   τευτισμού της οικονομίας, με αποτρεπτική
     παραμικρό έξοδο για τον χρήστη και  φορολογία, ή άλλα συναφή μέτρα.
     δικαιούχο. Στην περίπτωση που κάποιος   Με τον τρόπο αυτό μαζί με την άμεση
     δεν διαθέτει τέτοια χρεωστική κάρτα,  αποκατάσταση των εισοδημάτων του
     αυτή εκδίδεται από την οικεία τράπεζα  πληθυσμού θα δοθεί ισχυρό κίνητρο
     άμεσα, συνδεδεμένη με τον καταθετικό  ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής
     λογαριασμό του δικαιούχου. Στην ακραία   και ανάκτησης της εσωτερικής αγοράς
     περίπτωση που ούτε τραπεζικός λογαρι-   σε καταναλωτικά προϊόντα κάθε είδους.
     ασμός υπάρχει, ούτε χρήματα να ανοι- Επίσης, θα απαγορευθεί προσωρινά
     χθεί, τότε ο λογαριασμός αυτός ανοίγει   η εξαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος
     με ευθύνη του κράτους -και εφ’ όσον  είναι δυνατό να καλύπτει ανάγκες της
     πιστοποιείται η αδυναμία του δικαιού- εσωτερικής αγοράς.
     χου-, έτσι ώστε κανείς να μη μείνει χω-  Ταυτόχρονα μια πολυδιάστατη εμπορική
     ρίς δυνατότητα εκτέλεσης των βασικών  πολιτική μέσω διακρατικών συμφωνιών,
     του συναλλακτικών αναγκών και της   συμφωνιών κλίρινγκ κτλ., που μέχρι
     προμήθειας βασικών καταναλωτικών
     προϊόντων πρώτης ανάγκης.
     Στην πραγματικότητα όλες οι συναλλαγές
     θα πραγματοποιούνται ακριβώς όπως
     γίνονται και σήμερα με μόνη τη διαφορά
     την μη χρήση φυσικού χαρτονομίσματος
     (μετρητών), που έτσι κι αλλιώς σήμερα
     είναι αρκετά περιορισμένη εξ αιτίας των
     capital controls που επιβλήθηκαν τον
     Ιούνιο του 2015.
                         6
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14