Page 7 - ΕΠΑΜ - Η απελευθέρωση της χώρας σε 15 βήματα
P. 7

Η απελευθέρωση της χώρας από χρέος και ευρώ σε 15 βήματα


     κάνει διακρίσεις μεταξύ ημεδαπών και  3. Η αποχώρηση από
     αλλοδαπών εις βάρος των τελευταίων»   την Ευρωπαϊκή Ένωση
     (International responsibility. Secondrepo-  και την ευρωζώνη.
     rtby F. V. Garcia Amador, Special Rappor-
     teur DOCUMENTA/CN. 4/106, p. 119.).
     Η βασική αυτή αρχή ισχύει στο διεθνές  Ανακοινώνεται δημόσια με ρηματική
     δίκαιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε στην  διακοίνωση προς την Ε.Ε. και τη διεθνή
     εποχή του ΟΗΕ, από τη δεκαετία του  κοινότητα, ότι η Ελλάδα ενεργοποιεί το
     1950 έως τις μέρες μας.          άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβώνας
     Πιο κραυγαλέα περίπτωση ύπαρξης    και παύει οριστικά να δεσμεύεται, καθ’
     απολύτως αιτιολογημένου δημοσίου    οιονδήποτε τρόπο, από τις συνθήκες
     συμφέροντος στην περίπτωσή μας     που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και
     δεν υφίσταται.              την ευρωζώνη και αποχωρεί οριστικά και
                          αμετάκλητα από τα ανωτέρω υπερκρατικά
     2. Ακύρωση όλου             μορφώματα.
       του μνημονιακού θεσμικού        4. Η καθιέρωση εθνικού
       πλαισίου που άλλαξε το          κρατικού νομίσματος.
       νομικοπολιτικό καθεστώς
       της χώρας και επέβαλε         Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, ξεκινούν
       την κατοχή.              οι διαδικασίες και ανακοινώνεται ότι η
                          Ελλάδα προχωρά στην έκδοση και
     Με άμεση νομοθέτηση καταργείται -στο   κυκλοφορία αποκλειστικά δικού της κρα-
     σύνολό του- όλο το πλέγμα των 450 και   τικού χαρακτήρα νομίσματος, της νέας
     πλέον νομοθετημάτων, προεδρικών δια-   δραχμής, ή όπως αλλιώς ήθελε αυτό
     ταγμάτων και λοιπών νομοθετικών ρυθ- ονομαστεί. Υπολογίζεται ότι θα χρεια-
     μίσεων που ψηφίστηκαν, ή τέθηκαν καθ’   στούν από έξι έως το πολύ οκτώ μήνες
     οιονδήποτε τρόπο σε ισχύ από την   για να τεθούν σε πλήρη κυκλοφορία τα
     έναρξη του μνημονιακού καθεστώτος   νέα χαρτονομίσματα. Μέχρι τότε οι συ-
     μέχρι την ημέρα της ανάληψης της   ναλλαγές θα εξακολουθήσουν να γίνο-
     εξουσίας από τη δημοκρατική - πατρι- νται σε ευρώ.
     ωτική διακυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο  Για να γίνει αυτό θα απαιτηθούν
     επανέρχεται ολοκληρωτικά το καθεστώς
     ασυλίας της χώρας ένεκα άσκησης εθνικής  επιπρόσθετα τα παρακάτω:
     κυριαρχίας, καταλύεται το καθεστώς
     κατοχής και επανέρχεται η λειτουργία 5. Η Τράπεζα της Ελλάδος.
     του δημοκρατικού πολιτεύματος και του
     Συντάγματος.               Με κυβερνητική πράξη καταργούνται οι
                          ιδρυτικοί νόμοι, καθώς και το καθεστώς
                          λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδας
                          υπό την ΕΚΤ και το σύνολο των λει-
                          τουργιών και των περιουσιακών της
                          στοιχείων περιέρχονται σε αποκλειστική
                         4
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12