Page 10 - ΕΠΑΜ - Η απελευθέρωση της χώρας σε 15 βήματα
P. 10

Η απελευθέρωση της χώρας από χρέος και ευρώ σε 15 βήματα


    τώρα απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή   10. Μέτρα προστασίας
    Ένωση, πέραν της διευθέτησης των      και ελέγχου της αγοράς
    συναλλαγών για ανελαστικές ανάγκες,     και των τιμών
    θα ανακουφίσει το εμπορικό ισοζύγιο και
    θα αποτρέψει ελλείψεις στην εγχώρια
    αγορά, από τα κατ’ ανάγκην εισαγόμενα   Εφαρμογή αυστηρής εποπτείας και
    προϊόντα, τα οποία και δεν θα είναι  ελέγχου με ισχυρά διοικητικά μέτρα στη
    δυνατό να παραχθούν εντοπίως κατά τις   διακίνηση των προϊόντων και στον έλεγχο
    πρώτες φάσεις της προσαρμογής και της   των τιμών τους. Οι μηχανισμοί αυτοί
    έναρξης της διαδικασίας παραγωγικής  εποπτείας και ελέγχου θα πρέπει να
    ανασυγκρότησης.              «στηθούν» και να αρχίσουν να λειτουργούν
                         από την πρώτη στιγμή.
    Εδώ η πολυπολικότητα και η παγκοσ-
    μιοποίηση έρχεται να βοηθήσει τις   Μέτρα επίσης, μείωσης των τιμών των
    διαδικασίες  απεξάρτησής   μας  και  υπηρεσιών, που παρέχονται από το
    της ακολουθίας μιας ανεξάρτητης    δημόσιο, ή αποτελούν μονοπωλιακά
    και πολυδιάστατης πολιτικής, από μια  αγαθά και υπηρεσίες όπως το ρεύμα, το
    μικρή χώρα η οποία, λόγω του μικρού  νερό, οι συγκοινωνίες, οι τηλεπικοινωνίες
    μεγέθους της, μπορεί να διαθέτει την  κτλ.
    ευελιξία, που στερούνται οι μεγάλες  Δραστική επίσης μείωση της άμεσης
    οικονομίες με τις τεράστιες μεταξύ τους  φορολογίας, των συντελεστών του ΦΠΑ,
    αλληλοεξαρτήσεις.             της φορολογίας στα καύσιμα, της πλήρους
    Όσον  αφορά  στα  συναλλαγματικά  και οριστικής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, της
    αποθέματα, σύμφωνα με τα επίσημα   παύσης κάθε τεκμαρτής φορολόγησης,
    στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με   ή φορολόγησης περιουσιακών στοιχείων
    βάση τα οποία τα αποθεματικά αυτά σε   που δεν αποδίδουν πραγματικό εισόδημα
    ρευστό και σε άμεσα ρευστοποιήσιμους   και της διατίμησης σε ζωτικής σημασίας
    τίτλους, που έχουν στην κατοχή τους οι  προϊόντα, θα έλθουν ως επιστέγασμα
    τράπεζες, ανέρχονται σε πλέον των 85  μιας πολιτικής προστασίας των εισοδη-
    δις ευρώ και επαρκούν για τουλάχιστον   μάτων και σταθερότητας της τιμής των
    τρία χρόνια, ακόμα και αν παγώσουν  προϊόντων.
    ολοκληρωτικά οι συναλλαγές μας με το   Το σπάσιμο των καρτέλ που ελέγχουν
    εξωτερικό.                σήμερα την αγορά είναι επίσης από τα
                         πρώτα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν.

                         11. Τα μέτρα αποκατάστασης
                           του λαϊκού εισοδήματος
                           και οι καταθέσεις
                           των πολιτών.

                         Από την πρώτη κιόλας ημέρα - όπως
                         ακριβώς αναφέρεται παραπάνω - θα
                         καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι
                         που κατάφεραν συντριπτικά πλήγματα

                        7
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15